Logo


Vår riso tar papirstørrelser opptil A3, 420 × 297 mm. Med mulighet for å trykke motiver på 413 × 291 mm.


Papir

Vi har et lite lager med variererende papirtyper, og bestiller inn ved behov. Maskinen vår tar papir i vektklasse 50 til 300 gram. Ta gjerne kontakt med oss og hør hva vi tenker passer ditt prosjekt.


Farger

Vi kan tilby 10 farger. Disse er: black, red, blue, green, yellow, purple, flourescent orange, flourescent pink, light gray, metallic gold.

Det er ingen begrensing for hvor mange farger du kan benytte deg av. Blekket til riso er miljøvennlig og er basert på avkast fra risindustrien. Blekket innholder ingen tørkemiddel, men «tørker» ved å synke inn i papiret. Dersom det skal benyttes mange farger lag på lag, venter vi noen timer mellom hvert lag – avhengig av motivets størrelse og fargefelt – for å unngå søl på papiret og søl i maskinen.


Filer

Trykkfiler skal eksporteres til pdf og være i gråskala. Om du skal trykke flere farger, ber vi deg om å eksportere én pdf per farge og navngi filene deretter. F. eks: Plakat_A_gul og Plakat_A_blå. Husk å legge til bleed og skjæremerker etter behov. Ikke nøl med å ta kontakt om du er usikker og trenger hjelp med filer.


Uttrykk

Risografi er kjent for det finkornede uttrykket sitt, der maskinen genererer to forskjellige rastere ut ifra gråskala-filer. Den ene er kjent som halftone med selvvalgte størrelse på punkter organisert i en satt vinkel. Hvis det er ønskelig å rastrere med bitmap selv, setter vi pris på at du lagrer bildet i 600 dpi og oppnevner frekvens per inch og vinkel til oss. Om det skulle være ønskelig med mykere og mindre raster kan vi benytte oss av grain touch. Dette er et generert raster fra selve maskinen med mindre korn og uten særlig grid mønster. Obs! Dersom et bilde blir senket i transparens kan det skje at maskinen lager noen firkantede mønsteret i bildet.


Innbinding

For større opplag av fanziner, pamfletter o.l kan vi gjøre innbinding hos samarbeidspartner. Hovedsakelig fals, ryggstift eller limfres.


Blekkspruten driftes av av åtte grafiske designere og illustratører. Annika, Araiz, Ella, Henrik, Johannes, Tiril, Tonje og Victoria.